Η δωρεά της ΑΧΕΠΑ Φραγκφούρτης που μπορεί να σώσει ζωές

Οι απινιδωτές μπορούν να σώσουν ζωές. Παρά την πανδημία του COVID το καλοκαίρι του 2020, 12 απινιδωτές έφτασαν σε διαφορετικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Με αυτήν τη δωρεά, η AHEPA Frankfurt ελπίζει να είναι σε θέση να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους.