Η ΑΗΕΡΑ ιδρύθηκε ως Αδελφότητα στην Ατλάντα της Γεωργίας των Η.Π.Α. τον Ιούλιο του 1922. Η αρχική της αποστολή ήταν να προάγει την εικόνα των Ελλήνων στην Αμερική, να τους βοηθήσει να γίνουν συνειδητοποιημένοι πολίτες και να ενσωματωθούν στον αμερικανικό τρόπο ζωής, και να τους προστατέψει από τις διακρήσεις/προκαταλήψεις.

Ιδρυτικά μέλη

  • George A. Polos
  • John Angelopoulos
  • George Campbell
  • James Vlass
  • Nicholas D. Chotas
  • James Campbell
  • Spiros J. Stamos
  • Harry Angelopoulos